Programmet for årets konferanse er basert på tre hovedtemaer