Kan framtidens turisme visualiseres?

UiT har nå planer om å etablere et logistikksenter (ArcLog) der også reiselivets logistikkutfordringer visualiseres.

Workshop

Andre bransjer har lenge brukt digital visualisering for å simulere optimale løsninger for bl.a. logistikk og vareflyt. Ved UiT i Narvik har de lenge jobbet med slike metoder  for andre bransjer. De har nå planer om å etablere et logistikksenter (ArcLog) der også reiselivets logistikkutfordringer inngår. Hos UiT får vi møte fagmiljøet og se eksempler på visualisering, og i workshopen vil vi diskutere innovativ nytteverdi for planlegging av f.eks. personforflytninger, innsikt i turisters bevegelsesmønster og anvendelser vi så langt ikke har tenkt på!

Tid: Torsdag 1. november kl. 09.00-12.00
Sted: UiT Campus Narvik, Lodve Langes gate 2, 8514 Narvik
Pris: Kr. 550,- inkl. lunsj

Jan-Arne Pettersen
Portrett av Jan-Arne Pettersen
Norgeskart med opplystepunkter og stipledestreker som symboliserer logistikk.