AVLYST! Verdien av sertifisering

Hva kan sertifisering gi bedrifter og aktører på et konkret nivå? Hvorfor bør vi gjøre det og hvordan kan man jobbe mot å bli stadig bedre?

Fagseminar

AVLYST!

Stiftelsen Miljøfyrtårn har vist oss "7 steg til en mer bærekraftig bedrift". I dette seminaret vil vi se nærmere på hva det betyr å være sertifisert, samt konkrete forslag og ideer hvordan du kan skape en  grønnere virksomhet, og hvordan miljøtiltak kan kommuniseres. Deltakerne vil få tilsendt informasjon med konkrete ideer til grønn omstilling.

Selve opplevelseskonferansen er Miljøfyrtårn-sertifisert for første gang, og arrangøren vil dele erfaringer fra dette. Hva har det betydd i praksis? Hva kan andre arrangører og arrangementer lære av dette?

Den nye nasjonale sertifiseringen VARDE Opplevelseskvalitet AS etableres i disse dager, og i seminaret vil dere få et innblikk i hvordan VARDE vil få verdi for hver enkelt bedrift og næringen totalt sett. Bærekraft vil være en viktig komponent også i denne ordningen.

Avslutningsvis legger vi opp til en debattrunde med samtaler rundt bordene om verdien av slike sertifiseringsordninger i en tid der røster hevder at kundenes dom på Trip Advisor og andre sosiale medier er «styringsverktøy godt nok».

Sted: Trollfjord, Thon Hotel Lofoten
Tid: 31. oktober kl. 09.00 - 13.00
Medarrangør: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Pris: kr. 635,- inkl. lunsj (inkl. mva)

Kari Sæther Nilsen
Portrett av Kari Sæther Nilsen