Turister, lokalsamfunn og næring – håndterer vi veksten?

Er vi rigget for framtiden? Fungerer dagens destinasjonsledelse og samspillet mellom næringsaktører, kommuner og lokalsamfunn godt nok? Eller er det en form for «systemsvikt» i evnen til å håndtere turismens utvikling vi ser konturene av?

Fagseminar

«The end of tourism as we know it» har danskene kalt det, fordi moderne turisme inneholder en nærkontakt, mellom besøkende og lokalbefolkningen, på et nytt plan. Med det startet de debatten om framtidens turisme langt utover Danmarks grenser, og vi tar med oss perspektivene fra Signe Jungersteds presentasjon inn i dette seminaret. Hvem sørger for at videre turismeutvikling blir en vinn-vinn for alle involverte parter? Blir besøksforvaltning det viktigste fagområdet i framtidens turisme? Hvem har ansvaret for turistene som kommer og hva de gjør? Hvordan ser bildet ut fra bedriftenes ståsted?

Debatten ble reist første gang under NHO Reiseliv sine Reiselivsdager i Bodø i september og vi følger opp med et fagseminar om temaet i forlengelsen av opplevelseskonferansen.

Ann-Jorid Pedersen fra Mimir og Ann Heidi Hansen/Hanne Lykkja fra Nordland Fylkeskommune sitt besøksforvaltningsprosjekt vil gi oss faglige oppspill om hvorfor de mener utfordringene nå påkaller nytenkning. Er dagens diskusjoner om temaet framtidsrettet nok, eller er det behov for langt mer innovative løsninger?

Brit Reinsli, Innovasjon Norge vil gi oss erfaringer fra arbeidet med merkeordningen «Bærekraftig Reisemål», som stadig flere steder nå tar i bruk. Hun vil også gi oss funn fra deres store undersøkelse om hva nordmenn mener om turismen i Norge. Er det plass til flere overalt? 

Hva ser kommunene som sine utfordringer i dette bildet? Vi har spurt Lena Hamnes om det. Hun er nyvalgt varaordfører i Vågan kommune, den største turistkommunen i Lofoten, hvor de nå merker utfordringene med rask vekst. 

Så hva slags destinasjonsledelse trenger vi i framtiden?  Og hvilke verktøy må de ha? Vi åpner for en «speakers corner», det vil si dialog og diskusjon med inviterte næringsaktører, fagpersoner, politikere og samfunnsaktører.

Sted: Ann Kaarbø Salen, Thon Hotel Lofoten
Tid: 31. oktober 2019, kl. 09.00 - 13.00
Pris: kr. 635,- inkl. lunsj (inkl. mva)

Dag Nordsveen
Ann-Jorid Pedersen
Portrett av Ann Jorid Pedersen
Brit Reinsli
Portrett av Brit Reinsli
Jarle Røssland - Visit Svalbard
To gjester på isbre med guide
Ziggi Wantuch - Hammerfest Turist AS
Gjester i Lavvo