Hva betyr klimasmart markedsutvikling?

Den nye nasjonale reiselivsstrategien har som mål at reiselivet skal ta sin del av utslippsreduksjonene Norge har forpliktet seg til i Parisavtalen. Samtidig er økt verdiskaping og eksport også en del av strategien. Derfor lanserer strategien behovet for en kalkulator for klimasmart markedsutvikling, og NFD har nylig bevilget penger til denne.

FILM

Hvordan skal den brukes, og hvilke konsekvenser vil det få for framtidig markedsutvikling? Hvordan skal vi tiltrekke oss de målgruppene som kommer best ut i en slik kalkulator? Hva vil dette betyr for utvikling av opplevelsestilbudene og bedriftene?

Denne seansen var et samarbeid med Innovasjon Norge. Den vil bli ledet av Katrine Mosfjeld, som er leder for forbrukermarkedsføring, i samarbeid med Norsk Opplevelseskonferanse ved Bård Jervan.

Det var innledninger og en "på scenen" - samtale med gjester. Hva vil VisitNorway gjøre? Hva tenker de i andre land? Den anerkjente turisme-eksperten Signe Jungerstedt (NAO-group, DK) ga oss et innblikk. På scenen deltok Per Arne Tuftin fra Norsk Reiseliv, som organiserer de 15 største og mest internasjonalt orienterte reiselivsaktørene, delta. Hvordan ser de på dette? Trygve Sunde Kolderup fra DNT og Grønn Tur-nettverket vil ha grønnere transporttilbud. Hvilke løsninger er de opptatt av? Kaia Finne, som sitter i konsernledelsen for Norway´s Best (Myrkdalen, Flåmsbanen, The Fjords, mm), jobber nå aktivt med disse utfordringene. Hvordan vil de møte dem? Det var også åpent for spørsmål fra salen.

Har kan du se filmen til Signe Jungerstedt.

Katrine Mosfjeld
Portrett av Katrine Mosfjeld
Dag G. Nordsveen
Bård Jervan
Portrett av Bård Jervan
Signe Jungerstedt
Portrett av Signe Jungerstedt
Per Arne Tuftin
Portrett av  Per Arne Tuftin
Trygve Sunde Kolderup
Portrett av Trygve Sunde Kolderup
Kyrre Wangen
Kaia Finne
Portrett av Kaia Finne