L

 

Kontaktinfo

Innovative Opplevelser
v/ Marie Bergsli

Telefon
90 82 77 88

Epost
marie@mimir.no

 

w

MUSEUMS ARE «F***ING AWESOME!»

Her finner du Tasia A. Duske fra Museum Hack sin presentasjon.

Foredragsholder
05.11.201815:26 Janne Auby

Museum Hack har utviklet formidlingskonsepter som er blitt selve eksponenten for fornyelse av museumsformidling.

Portrett av Tasia A. Duske