Presentasjoner framtidens kultur og museumsattraksjoner

Her finner du presentasjonene fra workshop´en "Framtidens kultur og museumsattraksjoner" torsdag 3. november

Presentasjoner 2016

Programvert: Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Agderforskning

Innledere:

 • Om framtidens kulturattraksjoner
  Mads Arlien-Søborg , We Made It
 • Norsk Luftfartsmuseum – investerer 35 mill. for å nå et internasjonalt publikum
  Hanne Jakhelln, Norsk Luftfartsmuseum
 • Et unikt digitalt formidlingskonsept for barn
  Linda Skipnes Strand, Baahdy & Birdy AS
 • En historie verdt 100 millioner. Om å skape en attraksjon av en gammel båt
  Erika Søfting, Nordlandsmuseet
 • Museum Nord – nye store satsninger gir nytenking på mange plan
  Peter Gulbrandsen, prosjektleder SKREI

Om framtidens kulturattraksjoner

Et unikt digitalt formidlingskonsept for barn