Turister, lokalsamfunn og næring – håndterer vi veksten?

Er vi rigget for framtiden? Fungerer dagens destinasjonsledelse og samspillet mellom næringsaktører, kommuner og lokalsamfunn godt nok? Eller er det en form for «systemsvikt» i evnen til å håndtere turismens utvikling vi ser konturene av? Her finner du presentasjonene fra dette fagseminaret

Presentasjon

Her finner du presentasjonene til:

  • Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja, Nordland Fylkeskommune
  • Ann-Jorid Pedersen, Mimir as
  • Brit Reinsli, Innovasjon Norge

Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja, Nordland Fylkesk

Ann-Jorid Pedersen, Mimir as

Brit Reinsli, Innovasjon Norge