L

 

Kontaktinfo

Innovative Opplevelser
v/ Marie Bergsli

Telefon
90 82 77 88

Epost
marie@mimir.no

 

w

Turister, lokalsamfunn og næring – håndterer vi veksten?

Er vi rigget for framtiden? Fungerer dagens destinasjonsledelse og samspillet mellom næringsaktører, kommuner og lokalsamfunn godt nok? Eller er det en form for «systemsvikt» i evnen til å håndtere turismens utvikling vi ser konturene av? Her finner du presentasjonene fra dette fagseminaret

Presentasjon
01.11.201911:02 Janne Auby

Her finner du presentasjonene til:

  • Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja, Nordland Fylkeskommune
  • Ann-Jorid Pedersen, Mimir as
  • Brit Reinsli, Innovasjon Norge
Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja, Nordland Fylkeskommune
Ann-Jorid Pedersen, Mimir as
Brit Reinsli, Innovasjon Norge