Bli en bedre historieforteller!

Her finner du presentasjonen fra workshop´en "Bli en bedre historieforteller" med Hanna Hvattum.

Presentasjon

Her ble det jobbet med å videreutvikle kommunikasjonen for din bedrift sammen med de andre workshopdeltakerne, med coaching fra Hanna.