L

 

Kontaktinfo

Innovative Opplevelser
v/ Marie Bergsli

Telefon
90 82 77 88

Epost
marie@mimir.no

 

w

DESTINASJONSDESIGN SOM METODE

Her finner du Daniel Byströms presentasjon fra hans populære fagseminar/workshop.

Fagseminar - workshop
29.11.201809:25 Janne Auby

Daniel Byström fra Design Nation har i 15 år brukt sin designfaglige bakgrunn også til å arbeide med destinasjonsdesign både for byer, lokalsamfunn og destinasjoner.

Portrett av Daniel Byström