Nordland fagskole for Opplevelsesbasert reiseliv

Nordland fagskole for Opplevelsesbasert reiseliv tilbyr et yrkesrettet årsstudium i Reiseliv og opplevelser i Svolvær på 60 studiepoeng. Fra høsten 2020 starter også skolen opp et nytt toårig Natur- og kulturguidestudie (Adventure guide) på 120 studiepoeng,

Studenter

Fagskolen er nært tilknyttet reiseliv- og opplevelsesnæringene i området og bidrar til å sette kandidatene i stand til å gi våre gjester minneverdige kvalitetsopplevelser. Skolen retter seg mot kandidater som allerede jobber i næringene, kandidater som ønsker å få seg jobb innen næringene og kandidater som ønsker å etablere egne reiseliv- og opplevelsesbedrifter. Studenter fra studieprogrammet vil i sammenheng med Opplevelseskonferansen bidra som vertskap i forbindelse med ankomst for konferansedeltakere på flyplassen i Svolvær.

Les mer om studiet på: www.reiselivfagskole.no

Kristian Nashoug
Studenter som går på strand i Lofoten.
Kristin Folsland Olsen
Kajakker i solnedgang.
Edvart Falch
Surfer i høye bølger.