Naturguidestudiet

Naturguidestudiet i Lofoten/Svolvær er en del av Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet, med hovedsete i Alta. Naturguidstudiet har permanent tilhold her i Lofoten, hvor studentene får 60 sp etter endt år.

Studenter

Årsstudiet inngår i Bachelor i Arktisk friluftsliv og naturguiding, som er lokalisert i Alta, Svalbard og Svolvær/Lofoten. Våre studenter her i Lofoten har fire emner, Naturguiding i kystlandskap (h), Opplevelsesproduksjon (h), Naturguiding som profesjon (v) og naturguiding i vinterlandskap (v).

Hva gjør så en naturguide? I følge Norsk naturguideforbund (NNGF):, Naturguiden har sitt virke som profesjonell leder og vert for kommersielle turistgrupper i natur. Naturguiden skal legge til rette for trygge, lærerike og naturvennlige opplevelser. Et av hovedformålene er å inspirere turistene til reflekterte holdninger til og bruk av natur. (Andersen, S. & Rolland, C. 2016). .

Målgruppen er betalende gjester i naturbasert reiseliv. Naturguiden legger til rette for lærerike og trygge naturopplevelser i natur, og vil slik kunne ha en positiv virkning i forhold til bærekraft og naturvennlige holdninger både hos gjest og hos arbeidsgiver.

Studentene i 2019 er 15 i tallet, en heterogen og ressurssterk gjeng, mange med BA og MA utdanning fra tidligere, god erfaring fra arbeidslivet, og mange også fra guideyrket.

Les mer om Naturguidestudiet!

Norsk Opplevelseskonferanse samarbeider med studentene fra årets naturguidestudie. Du vil møte guidene under selve hovedkonferansen, på "Lofoten under vann" og på de faglige spaserturene. Vi takker for samarbeidet!

Gaute Widerøe Hennig
4 glade studenter hopper på tur
Gaute Widerøe Hennig
Naturguidestudenter peker mot strand i Lofoten
Gaute Widerøe Hennig
To studenter på fjelltur
Naturguidestudenter som blir undervist i å slå opp telt.