Faglige spaserturer

Som en del av konferansen inviterer vi alle til en utendørs bonusopplevelse etter vi har avsluttet i Lofoten kulturhus. Du kan velge mellom 8 forskjellige faglige spaserturer med vidt forskjellige temaer. Her møter du engasjerte og kunnskapsrike lokalpersoner som under spaserturen gir deg faglig påfyll. Nærmere informasjon og valg av tur får du på konferansen.

Onsdag 30. oktober kl. 13.00-14.00. Deretter lunsj på Thon Hotel Lofoten
Studenter ved naturguidestudiet ved UiT Norges arktiske universitet – i Svolvær, deltar som verter og guider på alle turene.

1. Kaffepause
Bli en av de første til å teste ut et helt nytt konsept; ”Kaffepause” som ble lansert 1. oktober, hvor idéen er at gjestene kommer i dialog med lokal­befolkningen over en kopp kaffe. Vi deler oss opp i mindre grupper med 3-4 personer og tar en kaffepause underveis på spaserturen. Studenter fra naturguidestudiet ved UiT Norges arktiske universitet i Svolvær tar oss med til de lokale kaffe­pausevertene. Begrenset antall.

2. Svinøya – et fiskevær i utvikling
Svinøya Rorbuer er en rotekte gründerbedrift som har skapt en lønnsom helårig virksomhet på et bærekraftig fundament. Vi møter Ola Skjeseth; ryddegutten som ble væreier! Han forteller om hvordan man bygger sten på sten for å videreutvikle Svinøya Rorbuer til en betydningsfull reiselivsbedrift med rorbuer, restauranten Børsen Spiseri, Tørrfiskloftet og nå snart et helt nytt tilbud som åpner i desember 2019. 

3. Lokalpolitisk spasertur
En faglig spasertur hvor vi møter en frittalende lokalpolitiker med stort engasjement for reiselivsutvikling. Hvilke reiselivssaker er det man disku­terer i lokalpolitikken? Hva er det som opptar Lena Hamnes som AP-­politiker i Svolvær?  

4. Svolvær; aktivitetshuben
XXLofoten er totalleverandør av aktiviteter, med base på kaikanten i Svolvær. På brygga i Svolvær møter vi Trygve Steen som forteller om hvordan XXLofoten bla. jobber med aktivitetstilbudet til individuelle gjester. 

5. Utvikling av toppturer
Karin Marie Antonsen er forsker i Nordlandsforskning og prosjektleder for Bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten. Herunder samarbeid med Lofoten Friluftsråd om en friluftsforskrift og en ny nasjonal turiststi. Hun sitter i styret for Djevelportens forening som har fått finansiert den nye skjerpatrappa og sitene opp til Fløya, Svolværgeita og Djevelporten. Hun er også involvert i Lofoten High5 – et spektkulært og populært fjell-løp med start og mål i Svolvær. Bli med Karin opp til den nye sherpatrappa (den ligger bynært) om du vil høre mer om dette!

6. Byplan- og byggeplaner i Svolvær
Vågard Erdahl Nyaas er arkitekt og leder arbeidet med den nye byplanen for Svolvær. Det er mange prosjekter på gang, og både Thon Hotels og Christian Ringnes vil bygge store nye hotell her. Mer reiselivsaktivitet skap­er nå debatt om utviklingen både i havneområdet, i byen og om konsekvenser av f. eks. AirBnb. Det er nylig gjennomført en innbyggerundersøkelse som også berører holdninger til turismen. Vågard vil ta dere med på en tur til de mest aktuelle stedene og tomtene i byen og snakke om planene som foreligger og om det viktige byplanarbeidet som nå pågår.

7. Samisk bosetting i Lofoten – en historisk vandring
Det har vært samisk bosetting i Lofoten gjennom mer enn 1000 år. Leve­veiene var knyttet til både fiske og reinsdyrhold. Fra 1700 tallet synes samisk bosetting å gå tilbake, noe som faller sammen med etableringen av væreiersystemet i Lofoten og at vi gradvis får et varmere klima i Norge. Det er mange samiske kulturspor i utmarka, som båtstøer, urgrav­er, melkegjerder og gammer. Studenter ved naturguide­studiet ved UiT Norges arktiske universitet – i Svolvær forteller mer under spaserturen.

8. Trimtur til Fiskerkona
Fiskerkona står og ser ut mot Vestfjorden og hilser fiskerne på utror. Mannen hennes er en av de og mens han er ute og sørger for at familien får inntekt, styrer fiskerkona hjemme. Hun passer ungeflokken, spinner garn og strikker klær, passer gården, vasker og lager mat. Bli med på trimtur til Svinøya og skulpturen “Fiskerkona” av Per Ung. Vi stopper ved skulpturen for historiefortelling slik at du kan få et innblikk i fiskerkonas liv. Vi jogger rolig fra Torget kl. 13.00 og er tilbake før lunsj kl. 14.00. Turen er 5,5 km t/r og tar ca 45 minutter.

Påmelding innen tirsdag 29.10 kl. 18.00 i lobbyen (lister ved heisene).

Tommy Simonsen
Svinøya
Bilde av opplyst Svinøya mot nattehimmel.
Vågan Arbeiderparti
Lena Hamnes
Portrett av Lena Hamnes.
XXLofoten
Trygve Steen
Portrett av Trygve Steen.
Djevelportens forening
Sherpatrapp mot Djevelporten, Fløya og Svolværgeita
Bilde av Sherpasti oppimot Djevelporten.
Johnny Mazzilli-nordnorge.com
Svolvær
Bilde av havna i Svolvær sett fra sjøen.
Magnus Strøm-www.nordnorge.com
Samisk gamme
Bilde av samisk gamme
Fiskerkona
Bilde av statuen Fiskerkona i Svolvær