L

 

Kontaktinfo

Innovative Opplevelser
v/ Marie Bergsli

Telefon
90 82 77 88

Epost
marie@mimir.no

 

w

Hvordan bygge merkevarer av opplevelser og destinasjoner?

I vår tid skapes markedsposisjoner i langt større grad gjennom leveransene og ikke gjennom markedsføringsbudsjettene, er ett av Monnas poenger. Det skaper i seg selv nye muligheter både for små og store reiselivsvirksomheter. Vi gleder oss til å høre Monna fortelle mer om dette i Svolvær.

Foredragsholder
28.06.201913:39 Janne Auby

Monna Nordhagen, Scandinavian Design Group er ledende nasjonal kapasitet på merkevarebygging og har blant annet jobbet med VisitOslo og skrevet fagboken «Raketter og Rebeller». 

SDG
Portrett av Monna Nordhagen