Hvordan kan film, events og reiseliv gi bolyst og lokalsamfunnsutvikling?

Vi fortsetter med Narvik som case og snakker om et av de store, nye temaene i norsk reiseliv. Hvordan kan reiselivet bidra til å skape en ønsket lokalsamfunnsutvikling? Hvilke resultater har filmsatsingen i Narvik gitt? Hva betyr festivaler og arrangement for bolysten? Hvordan kan kommune, næringsliv og reiseliv jobbe bedre sammen for å lykke med å synes? Kan reiselivet ta en sterkere posisjon ved å engasjere seg i lokalsamfunnsutviklingen eller er det kanskje bortkasta krefter?

Foredrag

Dette er noen av spørsmålene vi vil stille det utvalgte panelet av Narvikværinger som er engasjert i temaet og jobber med det til daglig. Michelle B. Opshaug fra Narviksenteret, Frode Sollie fra festivallivet, June Berg-Sollund fra Visit Narvik og Ida Mari F. Larsen som er tilflytterkoordinator i Narvik kommune vil delta i samtalen. I tillegg vil vi få innspill fra andre aktører på video. Vi åpner også for spørsmål fra publikum om du lurer på noe eller har noe på hjertet i sakens anledning.  
 

Michelle Børresen Opshaug

Michelle er til daglig prosjektleder ved Narviksenteret. Hun har blant annet jobbet med markedsføring og utvikling av nye reiselivsprodukter knyttet til filmen Kampen om Narvik. Michelle er selv tilflytter til Narvik.  

Frode Sollie

Frode er hjemflytta Narvikgutt og sterkt engasjert i byens musikk- og kulturliv. Han leder både Vinterfestuka og den nyere festivalen Haikjeften.  

June Berg-Sollund

June er reiselivssjef og daglig leder i Visit Narvik. Hun er daglig engasjert i alt fra strategiutvikling, merkevarebygging og utviklingsprosjekter. June har bred erfaring fra reiselivet og en viktig aktør i utviklingen av Narvik som reisemål og bosted. Planene framover er ambisiøse. Visit Narvik er regionens fellesgodeselskap for salg og markedsføring av reiselivsnæringa i de seks kommunene Narvik, Bardu, Lavangen, Salangen, Gratangen og Evenes. Selskapet har 70 medlemsbedrifter og er eid av samfunnsstiftelsen Forte Narvik og kommunens eiendomsutviklingsselskap Narvikgården AS.

Ida Mari F. Larsen 

Ida jobber som tilflytterkoordinator i Narvik kommune. Her bidrar hun til at Narvik kommune blir en mer attraktiv plass å flytte til. Hun bistår også nye innbyggere som flytter til kommunen og sørger for at deres overgang til livet i Narvik blir så enkel som mulig.  
 
Etter lunch på konferansens dag 2 vil vi også ha et seminar om reiselivets rolle i lokalsamfnnsutiklingen. Her blir det spreke innlegg og forhåpentligvis fruktbare diskusjoner. Følg med på seminarprogrammetMeld deg på om du er interessert i dette viktige temaet.!   

Michelle B. Opshaug
Portrett av Michelle Børresen Opshaug
Frode Sollie
Portrett av Frode Sollie
June Berg-Sollund
Portrett av June Berg-Sollund
Ida Mari F. Larsen
Portrett av Ida Mari F. Larsen