Reiseliv som verktøy for bolyst og attraksjonskraft

I dette seminaret tar vi opp tråden fra hovedkonferansen om hvordan reiselivet kan bidra når lokalsamfunnene våre skal ivaretas og utvikles. Vi har fått engasjerte innledere som vil gi oss gode oppspill til diskusjon. I tillegg er flere kloke hoder som jobber med attraksjonskraft til daglig invitert inn for å være med å debattere temaet på seminaret.

Seminar

Det vil settes av godt med tid til diskusjoner i plenum, samt spørsmål og innlegg fra salen. Seminaret vil ledes av en egen vert. 

Innledere

NHO Reiseliv 
NHO Reiseliv vil åpne seminaret og dele viktig innsikt med oss om hvordan bolyst og reiseliv henger sammen, hva reiselivet faktisk bidrar med og hvordan vi som næring kan bidra til å bygge attraktive destinasjoner og lokalsamfunn som er gode å bo i og besøke. Ved Merete Habberstad, NHO Reiseliv, avdelingsdirektør kommunikasjon og allianse.

Anne-Hege Svartdal, hovedinnleder
Anne-Hege er direktør for Visit Telemark og det nye landsdelsselskapet Vestfold Telemark Reiseliv AS. Hun er også prosjektleder for BRAK (Bygge Regionens Attraksjonskraft), et prosjekt som eies av Vestfold og Telemark fylkeskommune og som er bedt om å komme opp med en helt ny løsning for hvordan reiselivet kan organisere seg og samhandle med det øvrige næringslivet for å bygge sterkere attraksjonskraft. Anne-Hege er et fyrverkeri av en dame som renner over av engasjement og vilje til å skape et nytt, grønnere og mer verdiskapende reiseliv. Hun vil dele noen av sine visjoner på området og hun kommer garantert til å utfordre oss til å tenke nytt og spenstigere enn vi gjør i dag. Skal vi oppsummere Anne-Hege med ett ord blir det utvilsomt vitaminpille!

Ann-Hege Lund 
Som prosjektleder for reiselivsutvikling og bærekraft i Visit Narvik AS, jobber Ann-Hege til daglig med tematikken vi tar opp på dette seminaret. Vi har utfordret henne til å si noe om hvordan lokal og regional politikk påvirker reiselivsnæringa, og hvordan reiselivet bidrar til å bygge gode lokalsamfunn.

Sted: Scandic Narvik
Tid: 1. november kl. 14.15-17.00
Pris: Kr 350,- inkl. kaffepause

Visit Telemark
Portrett av Anne-Hege Svartdal
Visit Narvik
Portrett av Ann-Hege Lund 
NHO Reiseliv
Merete Habberstad
Portrett av Merete Habberstad