Morgendagens museum

Museer og kulturattraksjoner er viktige aktører i opplevelsesnæringen over hele landet. Kulturturister er samtidig en økende gruppe Norgesgjester. For å framstå som relevante og aktuelle opplevelsestilbydere, utvikler museer kontinuerlig nye opplevelser og utstillinger. I denne workshopen diskuterer vi hvordan museer kan organisere seg for å få til ønsket innovasjon og nyskaping. Er du interessert i museum, utstillingsbaserte attraksjoner og kulturturisme er dette workshopen for deg!

Workshop - 2. november

Hvilken kompetanse har norske museer på utstilling, finansiering, utvikling og gjennomføring av større innovasjonsprosjekter i dag? Og hvordan kan de ruste seg for å ta imot framtidas kulturturister? Dette er spørsmål vi vil både presentere og diskutere.

Workshopen er todelt. 

Del 1: Innledninger 
Innlederne får 5-10 minutter til å presentere sin institusjon og sitt utviklings/innovasjonsprosjekt. Innlederne bes ta utgangspunkt i ett konkret prosjekt/utstilling eller én innovasjon.

Innlederne kommer fra museums- og attraksjonssektoren i Norge.

Del 2: Dialog
Vi utfordrer innlederne på konkrete problemstillinger og etterpå diskuterer vi spørsmål og temaer som kommer opp underveis, blant annet:

  • Hva er de viktigste grepene man kan gjøre for å få til innovasjon?
  • Hvordan finansieres store innovasjoner i institusjonene i dag?
  • Det sies i dag at museet står i spennet mellom opplevelser og kunnskapsformidling. Hvordan forholder museene seg til dette?

Som deltaker vil du inviteres til både å lytte og å delta i diskusjonene.

 
Sted: Bymuseet i Bodø
Tid: onsdag 2. november kl. 14.00 - 16.30
Arangør: Nordland Museum
Antall deltakere: maks 50
Pris: Kr 250,- inkl. kaffepause.

Solveig Hirsch
Portrett av Solveig Hirsch
Arne André Solvang
Portrett av Arne Andre Solvang