Hvordan digital historiefortelling kan bidra til reisemålsutvikling og økt bolyst

Hva er det som skaper bolyst? En av konklusjonene i Demografiutvalgets utredning om distriktene i Norge var at distriktskommunene må ta utgangspunkt i sitt eget særpreg for å skape bolyst. Det har Narvik tatt på alvor, og arbeidet deres vekker oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Foredrag

De seneste årene har man i Narvik jobbet innenfor et stort EU-prosjekt med å bruke digitale løsninger og lokale historiefortellere til å dele noen av de historiene som særpreger Narvik-regionen. Mikael af Ekenstam vil fortelle oss om hva de har fått til så langt i prosjektet og vise konkrete eksempler på hva turister og innbyggere kan oppleve når de besøker noen av regionens naturbaserte attraksjoner. Digital historiefortelling som formidlingsverktøy kan tas i bruk av alle, la deg inspirere av arbeidet som pågår i Narvik!  

Mikael af Ekenstam  

Mikael jobber i forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway og har de seneste fire årene ledet Narviks satsing på å bli en smart og bærekraftig by, med reiseliv som et av de prioriterte satsingsområdene. Mikael har også skrevet flere guidebøker for toppturer og klatring for ulike deler av Nord-Norge og Nord-Sverige. Han guider jevnlig besøkende film- og fotoprosjekter til de beste lokasjonene i Narvikregionen. For tiden utdanner han seg til skiguide hos Norske Tindevegledere (NORTIND) og vil bruke guiderollen for å gi sine gjester storslåtte naturopplevelser kombinert med formidling om klimaendringer og bærekraftig utvikling.

Bilde av Mikael af Ekenstam
Bilde av Mikael af Ekenstam i friluftklær på tur om vinteren.