L

 

Kontaktinfo

Innovative Opplevelser
v/ Marie Bergsli

Telefon
90 82 77 88

Epost
marie@mimir.no

 

w

Snart seiler Havila!

Havila Kystruten AS er norsk selskap som fra januar 2021 vil ha 4 helt nye miljøvennlige skip seilende i rute langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes. Vi er svært glade for at de nå vil lette mer på sløret.

Foredragsholder
13.09.201913:11 Janne Auby

Hvilke visjoner, ambisjoner og planer om samarbeid med aktører på land har de lagt til grunn når de seiler inn i vår ikoniske kystrute og internasjonale bestselger? Truls Are Hoff fra ledelsen i selskapet kommer til Svolvær for å snakke nettopp om dette.

www.havilakystruten.no

Portrett av Truls Are Hoff fra Havila