Grønnere reiseformer – hvordan får vi det til?

Nettverket Grønn Tur, som ledes av DNT, løfter nå temaet miljøvennlige reiser opp på et nasjonalt plan. Dette seminaret er et spennende bidrag alle som er interessert i samferdsel og bærekraft bør få med seg.

Seminar - 2. november

Vi vet at ca. 75% av utslippene fra turisttrafikken er knyttet til transportene til og fra. Men hvordan får vi flere feriereiser over på grønnere reiseformer og mer bruk av de kollektivtilbudene vi allerede har?

I plenum på dag 2 av opplevelseskonferansen vil Corinne Genaud fra Tourism Switzerland snakke om betydningen av at tilbudene er sømløse og behovstilpassede. I dette seminaret vil hun utdype hvordan Sveits har jobbet fram et sømløst tilbud og hvordan de får det til å fungere i praksis. (Les mer her).

Nettverket Grønn Tur har utfordret SJ NORD ved informasjonssjef Hilde Lyng til å fortelle om sine ambisjoner for togbaserte reiser i Norge. Fylkesråd for Samferdsel og kommunikasjon i Nordland Fylkeskommune, Monika Sande, vil presentere fylkets grønne satsninger på samferdsel og knytte det opp mot reiseliv og samordning av tilbud. Eivind Farstad fra TØI og Trygve Sunde Kolderup fra DNT vil vise erfaringene med Grønt Kort, det vil si et grønt «dult» (nudge) der man belønnes direkte med en verdikupong hvis man reiser kollektivt til opplevelser i Fjell Norge. TØI har studert effektene av dette og viser oss tallene. Karin Marie Antonsen fra Nordlandsforskning vil presentere resultater fra en studie de har gjort av potensialet i å samordne lokale transportbehov med turistenes behov og ønsker i Nordland.

Vi har også undersøkt hvor lett det egentlig er å bestille og reise med tog fra Tyskland til Norge... Vi har testet ut dette i praksis og laget en film om erfaringene vi gjorde oss. Resultatet får du se i Bodø på seminaret den 2. november.

Det vil komme flere innspill og flere innledere til debatten. Hvordan kommer vi videre med dette viktige temaet i Norge,  i en tid der mange av våre konkurrentland satser svært offensivt på jernbane og grønne reiseformer, ikke minst på togbaserte feriereiser? Blir vi stående igjen på perrongen når toget går?

 

Sted:Quality Hotel Ramsalt
Tid: Onsdag 2. november kl. 14.00-17.00
Pris: Kr 500,- inkl. kaffepause.

 

Corinne Genaud, Tourism Switzerland
Portrett av Corinne Genaud fra Tourism Switzerland.
Hilde Lyng, SJ NORD
Portrett av Hilde Lyng fra SJ NORD.
Monika Sande, Nordland Fylkeskommune
Portrett av Monika Sande fra Nordland Fylkeskommune.
Eivind Farstad, TØI
Portrett av Eivind Farstad fra TØI.
Trygve Sunde Kolderup, DNT
Portrett av Trygve Sunde Kolderup fra DNT.
Karin Marie Antonsen, Nordlandsforskning
Portrett av Karin Marie Antonsen fra Nordlandsforskning.