Fra kriser til ny kraft

Informasjon om foredragsholdere, seminarer, måltidsopplevelser mm. legges ut fortløpende.

Velkommen til konferanse i Bodø 1. - 2. november 2022!