Konferansen er Miljøfyrtårnsertifisert!

Norsk Opplevelseskonferanse har i mange år hatt fokus på bærekraft, både på og utenfor scenen. I 2019 tok vi steget fullt ut! I samarbeid med Miljøfyrtårn er konferansen vært en nasjonal pilot for utarbeidelse av et system egnet for arrangementer som Norsk Opplevelseskonferanse.

Miljøfyrtårnsertifisert
18.09.201913:08 Janne Auby

Dette åpner for at en bedrift som allerede er sertifisert (i denne anledning er det Mimir som er prosjektleder for konferansen og en Miljøfyrtårn bedrift), kan bygge på denne sertifiseringen med ekstra kriterier for Grønne konferanser. Sammen med miljøfyrtårnkonsulent Magne Hvilen har vi jobbet med kriterier og dokumentasjon. Sertifiseringen er foretatt av lokal sertifisør i Lofoten; Johan Weydahl. Vi har tilfredsstilt alle kriterier og Norsk Opplevelseskonferanse fikk overrakt beviset fra Stiftelsen Miljøfyrtårn på konferansen i Lofoten i 2019.

Miljøfyrtårnlogo på naturbakgrunn, click to open in lightbox