Mer lokal mat på turistenes fat!

Lokal mat er mer bærekraftig , styrker opplevelsesverdier, forsterker stedsidentitet og høyner lokal verdiskaping. Men hvor er det er flaskehalser, og hvor ligger mulighetene? Hva gir suksess?

Presentasjon og filmer

Den nye nasjonale reiselivsstrategien påpeker at vi må styrke tilbudet av mat- og måltidsopplevelser for å bli ansett som et komplett ferieland, både av egne innbyggere og utenlandske gjester. Det vil styrke vår konkurransekraft. Og vi er på god vei mange steder, og norske mataktører henter hjem både priser og utmerkelser. Men det snakkes også om utfordringer, og både rekruttering, produksjonsvolum og distribusjon trekkes fram. Og er vi som gjester og turister egentlig så opptatt av at maten skal være lokal? Eller sunn? Eller bidra til lokal verdiskaping? Hvor stort er potensialet?

I denne sesjonen vil vi få innledninger som belyser temaet og en «på scenen -samtale» om muligheter for å skape mer. Det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen. Medvirkende vil være:

Jens Ramfjord fra Asko/Norgesgruppen vil fortelle om sin distribusjon av lokalmat, både til dagligvare og storhushold og trender i etterspørselen.

Elise Rønning fra gårdsrestauranten «Til Elise Fra Marius» utenfor Mo kjøper alt de kan få til lokalt. Elise har også vært med å utvikle Kulinarisk Akademi og styremedlem i NHO Reiseliv.

Per Theodor Tørrissen, Nordnorsk Matkompetanse/Arktisk Mat har vært sentral i utviklingen av det nye fagskoletilbudet bærekraftige matopplevelser som nå er godkjent av NOKUT og etableres i Mosjøen.    

Oi! Trøndersk Mat og Drikke er en sentral aktør i utviklingen av Trøndelag som suksessrik lokalmatregion. Trøndelag blir i 2022 også European Region of Gastronomy. Fra Oi! kommer Kristine Rise for å dele deres erfaringer.

Jens Ramfjord
Portrett av Jens Ramfjord
Elise Rønning
Portrett av Elise Rønning
Per Theodor Tørrissen
Portrett av Per Theodor Tørrissen
Kristine Rise
Portrett av Kristine Rise

Relaterte artikler