Kan reiseliv øke bolysten?

I den nye nasjonale strategien er et av målene at reiselivet skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere. Hvor viktig er et slikt perspektiv?

Diskusjon
24.09.202115:05 Janne Auby

Det er en erkjent samfunnsutfordring at flyttestrømmen går feil vei mange steder i Norge, og dette blir mye debattert politisk. Men oftest uten at reiselivs- og opplevelsesnæringens bidrag til å øke attraktiviteten for små og store steder trekkes inn. Enten det gjelder som bosted, som infrastruktur for annet næringsliv, for tilflytting, bedre kommunikasjoner eller for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Hvor viktig vil et godt utviklet reiseliv være for framtidens bostedsattraktivitet? Og hva skal til for å få løftet dette høyere opp som et vinn-vinn potensial når disse utfordringene diskuteres både politisk og i næringslivet generelt?

Til å diskutere dette har vi invitert Bjørn Audun Risøy som er direktør i Momek Invest AS, en av de sentrale aktørene i utviklingen av moderne industrivirksomhet på Helgeland, varaordfører Lena Hamnes i Vågan, en av de største reiselivskommunene i Nord-Norge og daglig leder Sivert Olaisen fra Lovund Hotell. De har nye investeringer på gang i en kommune der sjømatnæringen er bærebjelken i verdiskapingen.

Bjørn Audun Risøy
Portrett av Bjørn Audun Risøy
Lena Hamnes
Portrett av Lena Hamnes
Lovund Hotell
Sivert Olaisen
Portrett av Sivert Olaisen