Kan reiseliv øke bolysten?

I den nye nasjonale strategien er et av målene at reiselivet skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere. Hvor viktig er et slikt perspektiv?

Diskusjon

Det er en erkjent samfunnsutfordring at flyttestrømmen går feil vei mange steder i Norge, og dette blir mye debattert politisk. Men oftest uten at reiselivs- og opplevelsesnæringens bidrag til å øke attraktiviteten for små og store steder trekkes inn. Enten det gjelder som bosted, som infrastruktur for annet næringsliv, for tilflytting, bedre kommunikasjoner eller for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Hvor viktig vil et godt utviklet reiseliv være for framtidens bostedsattraktivitet? Og hva skal til for å få løftet dette høyere opp som et vinn-vinn potensial når disse utfordringene diskuteres både politisk og i næringslivet generelt?

Til å diskutere dette har vi invitert Bjørn Audun Risøy som er direktør i Momek Invest AS, en av de sentrale aktørene i utviklingen av moderne industrivirksomhet på Helgeland, varaordfører Lena Hamnes i Vågan, en av de største reiselivskommunene i Nord-Norge og daglig leder Sivert Olaisen fra Lovund Hotell. De har nye investeringer på gang i en kommune der sjømatnæringen er bærebjelken i verdiskapingen.

Bjørn Audun Risøy
Portrett av Bjørn Audun Risøy
Lena Hamnes
Portrett av Lena Hamnes
Lovund Hotell
Sivert Olaisen
Portrett av Sivert Olaisen