Bærekraft som bedriftens DNA

Daglig leder Ann-Kristin Ytreberg vil på konferansen fortelle om hvordan Miljøfyrtårn sine ordninger er tilpasset reiselivets utfordringer.

Foredragsholder

Konferansen har i mange år hatt et spesielt fokus på bærekraft og i år har vi tatt steget fullt ut. I samarbeid med Miljøfyrtårn er konferansen en nasjonal pilot for utviklingen av kriterier for slike arrangementer hvor en allerede Miljøfyrtårnsertifisert bedrift drifter et event/arrangement slik som Norsk Opplevelseskonferanse. Vi tar sikte på å tilfredsstille alle kriterier slik at vi på under konferansen får overrakt  beviset fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Onsdag 30.10 og Torsdag 31.10 blir dette fulgt opp med et seminartilbud som er åpent for alle deltakerne. Tittel på fagseminarene er «7 steg mot mer bærekraftige opplevelser» og «Verdien av sertifisering».

Portrett av Ann-Kristin Ytreberg