PLASTASTISKE OPPLEVELSER

Delta i vår konkurranse som utfordrer deg og din bedrift til å komme med forslag til plast-initiativer som andre også kan implementere i sin bedrift!

NY FRIST! 19. Oktober

Det som startet med en plasthval på Sotra har ført til en bevisstgjøring og diskusjon om hvorfor og hva vi bruker plast til. Vi vet at vi er alle en del av problemet, men enda viktigere: vi er også alle en del av løsningen!

Hva kan reiselivsnæringen gjøre?
I opptakten til årets opplevelseskonferanse lanserer Innovative Opplevelser en konkurranse for alle konferansedeltakere. Konkurransen utfordrer deg og din bedrift til å komme med forslag til plast-initiativer som dere kan implementere i deres bedrift. Dere oppfordres til å komme med forslag til plast-initiativer som reduserer bruken av unødvendige engangsprodukter.

Å kutte i engangsprodukter kan være alt i fra å kutte ut sugerør i restauranten, etterspørre emballasjefrie produkter fra leverandører, ta med gjester på strandrydding, lansere interne plastkonkurranser i bedriften, kartlegge intern plastbruk osv. Her er det kun kreativiteten som setter grenser.

Her gjelder det å tenke utenfor plastboksen

Hvordan kan dere kutte i unødvendige engangsprodukter og samtidig øke opplevelsen bedriften lever av? Hvordan kan dere bruke plastproblemet til å tilføre bedriften nye verdier?

Vurderingskriteriene er som følger:

Opplevelse:  
I hvilken grad gir initiativet de involverte en bedre/annerledes opplevelse? (kunder, ansatte, samarbeidspartnere osv)

Verdiskaping:
Hvordan skaper initiativet ny verdi? (Økonomisk, for lokalsamfunnet, arbeidsmiljøet, kunden/gjesten).

Avfallsreduksjon:
Hva er den reelle avfallsreduksjonen ved initiativet?

Kreativitet:
Hvor langt utenfor boksen går det an å tenke?

Hvordan delta:

Send inn et kort film a 2 minutter der initiativet beskrives + kort skriftlig begrunnelse for hvordan initiativet treffer på vurderingskriteriene. Send til ragnhild@salt.nu . Frist: 19. oktober 2018.

Premie: 

Vinneren premieres med gratis deltakelse på konferansen inkl. overnatting, måltider og reise til/fra konferansen.

Lansering av vinnerne:

Vinnerne av konkurransen blir lansert under et ”plastforedrag” fra scenen under konferansen.

Plastforedraget fremføres av SALT, der vi får høre om plast i havet og en demonstrasjon på hvor mye plast vi mennesker hadde hatt i magen om vi var havhester! Mye av det vi finner på strandryddig er engangsplast. Problematikken rundt marin forsøpling fører oss videre til å snakke om at plast ikke er plast - det finnes ulike typer plast og vi må ha et nyansert syn på dette utrolige materialet. Hvorfor skal vi bruke et så fantastisk og ”avansert” materiale til unødvendige engangsprodukter?

Dette er bakgrunnen for at konferansen ønsker å utfordre bedriftene på akkurat dette punktet. 

Vinnerne lanseres med begrunnelse basert på vurderingskriteriene fra juryen.

Drinker med plast sugerør.