ELLE MÁRJÁ - Arktiske impulser og gode Vibes

ELLE MÁRJÁ er artist, regissør og produsent fra Kautokeino. Det musikalske uttrykket er i skjæringspunktet mellom joik, elektronika og urfolksmusikk.

Artist

Gjennom sin kunst forteller hun historier fra sin familiebakgrunn som reindriftssame.

Konsertene er alltid sterkt visuelle med et audiovisuelt landskap som ofte omtales som poetisk og politisk. Med produsenten Morten Hyld Pettersen har de sammen skapt en helt egen sound.

Hun har nylig samarbeidet musikalsk sammen med filmkomponist Christophe Beck (Frozen, Hangover) i spillefilmen "Den 12. mann" av Harald Zwart (2017). Hun ble nevnt som "Highlight" på Folk Alliance International festival i Kansas City i 2017 (USA). Elle Márjá, John Paul Jones og Lucy Parnell er aktuelle med bandprosjektet SNOWEYE.

Elle Márjá har spilt en rekke konserter og opptredener på festivaler og arrangementer i Norden, og har erfaring fra internasjonale scener i USA, Canada, Russland, Tyskland, Litauen, Sverige, Guatemala, Brasil og Frankrike.

På Norsk opplevelseskonferanse tar Elle Márjá med seg arktiske impulser og gode vibes fra sine allierte.

www.ellemarja.com

Marie Louise Somby
Bilde av Elle Márjá i snølandskap