Skansen – en tradisjonsbærer møter framtiden

Maria Torén er markeds- og kommunikasjonssjef for en av Sveriges største kulturattraksjoner, Skansen i Stockholm, som årlig har 1,4 mill. besøk. – Det handler om å stadig kunne tilby våre besøkende nye og uventede opplevelser sier Maria.

Foredragsholder

Hun vil fortelle om hvordan de løpende jobber for å være relevante både for nærmarkedet og turister fra inn- og utland. Maria vil gi oss konkrete eksempler på hvordan de lykkes med å skape ”reasons to go” gjennom  tilbudsutvikling, paketering og marknadsføring direkte til målgruppene sine basert på en ny digital strategi.

Skansen - en brobygger

Johan Kindbom
Portrett av Maria Torén