Potensialet i det unike!

Lennart Pittja er opptatt av potensialet som ligger i opplevelsesbasert turisme som er bærekraftig i sitt møte med det samiske og urbefolkninger verden over.

Foredragsholder

Lennart Pittja er samisk, styremedlem I WINTA, verdensorganisasjonen for urbefolkningsturisme og har sin egen bedrift, Sapmi Nature Camp, i Gällivare i Sverige. Han er opptatt av potensialet som ligger i opplevelsesbasert turisme som er bærekraftig i sitt møte med det samiske og urbefolkninger verden over. WINTA mener at i en tid der globaliseringen gjør land og verdensdeler mer og mer like, blir urbefolkningene stadig viktigere som bærere av unike tradisjoner, levemåter, autentisitet og kulturelt mangfold. På konferansen vil Lennart snakke om dette viktige og spennende temaet fra sitt ståsted.

Lennart Pittja
Lennart Pittja står med armene i været
Lennart Pittja
Lavvoer med lys om natten mot stjernehimmel
Lennart Pittja
Lavvoer i snølandskap sett ovenfra