Hvordan blir framtidens naturopplevelser?

Norsk turisme er inne i en brytningstid der stor interesse for naturopplevelser øker behovet for god tilrettelegging og besøksforvaltning. Samtidig som dette gir nye potensialer for verdiskaping og bedriftsetableringer, skaper det også debatt om sikkerhet, allemannsrett og norske friluftstradisjoner. Hvordan kan vi best mulig forme framtidens naturbaserte opplevelsesturisme i Norge?

Foredragsholder

Vi har utfordret Monsen til å bidra med sin innsikt på temaet. Hele Norges «Mr. Friluftsliv» har klare meninger om dette, og vil trekke inn sine erfaringer fra både inn og utland. Monsen vil også delta i diskusjonen om temaet der både fagpersoner, kommersielle aktører og forskere deltar.

www.larsmonsen.no

Lars Monsen på fisketur som holder opp to ørret
Lars Monsen kjører hundespann