På topptur i Narvikfjellet!

Som CEO i Alpin VM 2025 AS og salgssjef i Narvikfjellet Eiendom AS er Erik Plener er en av de sentrale aktørene i Narvik sine ambisjoner om å utvikle Narvikfjellet til en unik helårig fjelldestinasjon.

Foredragsholder

I dette bildet ligger også Narviks alpin-VM søknad, et gjennomarbeidet initiativ som har fått stor oppslutning i en hel landsdel. Målet er å sette et av verdens mest spektakulære ski-fjell på kartet internasjonalt en gang for alle. Vi gleder oss til å høre Erik fortelle om hvordan de konkret jobber med disse ambisjonene, og med aktiviteter og investeringer i fjellet!

Portrett av Erik Plener