Elisabet Ljunggren

Elisabet er både Narvikjente og  professor ved Nord Universitet, fakultet for samfunnsvitenskap. Hun har lang fartstid som forsker, med internasjonale publiseringer på fagfelt som matopplevelser, entreprenørskap, kvinnelige gründere og innovasjon.

Programleder

Elisabet var i mange år en  sentral fagperson i det store forskningsløftet «Opplevelser i Nord» og kjenner reiselivsnæringen godt.  Hun har nylig vært med å utvikle veilederen «Testing som metode i innovasjonsprosesser», som er laget i samarbeid med aktører i klyngen Innovative opplevelser. Denne vil bli tilgjengelig for alle som kommer på konferansen.

Portrett av Elisabet Ljunggren