HVA SKJER NÅR DET GÅR GALT?

Kl. 15.05 den 16. februar 2017 traff en av RIBene til B&B Touring en fontene i havnebassenget i Harstad. Alle turistene om bord var engelskmenn fra turoperatøren Inghams. Ulykken fikk store konsekvenser både for B&B Touring (leverandør av maritime opplevelser) og for andre reiselivsaktører i regionen, – både direkte og indirekte.

Foredragsholder

Hva er det viktig at vi lærer av dette i en tid der stadig flere satser på å gi turister denne typen opplevelser? Jan-Erik Kristoffersen fra Visit Harstad vil dele sine erfaringer med presse og informasjon i minuttene, timene og ukene etter ulykken. Johan Bjørnnes, som både er tidligere politimann og driver B&B Touring, vil dele sine erfaringer og konsekvensene det har fått. Dette er et svært viktig tema, og vi setter pris på at de involverte vil dele erfaringene sine fra ulykken. De vil også delta i diskusjon rundt morgendagens naturbaserte opplevelsesturisme i Norge.

Jan-Erik Kristoffersen
Portrett av Jan Erik Kristoffersen
Dag Roland
Johan Bjørnnes
Portrett av Johan Bjørnnes