Adferdsøkonomi som nøkkel for å forstå kjøpsbeslutninger

Reiser kjøpes både usett og uprøvd. Pris, beskrivelser og andres erfaringer er ofte det vi baserer våre kjøpsbeslutninger på. Milena Nikolova har tatt sin doktorgrad på nettopp dette. Hvordan tenker vi når vi kjøper reiser og opplevelser?

Milena Nikolova

Adferdsøkonomi bringer psykologi inn i som forklaring på hvorfor vi velger som vi gjør. Bør prisen kommer før eller etter beskrivelsen av opplevelsen? Hvor mange prisalternativer bør vi bli eksponert for? Hva bør være inkludert i en pakke? Lær av Milena når hun forteller om dette viktige temaet i Svolvær. Hun skriver nå en internasjonal fagbok om Behavioral Economics for Tourism, og jobber til daglig ved det amerikanske universitetet i Sofia, Bulgaria. Milena vil både holde en presentasjon på selve konferansen og være en av kursholderne på ATTA EDU kurset 2. og 3.11.

Nikolay Pandev
Milena Nikolova
Milena Nikolova