Open Space – kollektiv problemløsning

Kaospilot Moa Björnson leder oss gjennom en seanse der vi alle i felleskap bidrar med egen innsikt og løser faglige utfordringer for morgendagens turisme.

Moa Björnson

Aktuelle problemstillinger fra hele landet presenteres der og da, og i felleskap jobber vi med å få fram gode forslag til løsninger. Du blir invitert til å delta i en kreativ dialog hvor målet er å få ut det beste fra de 300 kompetente konferansedeltakerne som vil være i rommet!  

Moa Björnson