Hele Norge hele året!

Innovasjon Norge ferdigstiller i høst sin nye strategi for satsning på framtidens turisme og reiseliv her i landet, i en tid da mediene både forteller om suksesser og  «voksesmerter».

Bente Bratland Holm

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm kommer til konferansen med den nye strategien under armen, og vi er spent på å høre hva «hele Norge hele året» vil bety i praksis både for verdiskaping, bærekraft, opplevelsesutvikling, sesongtenkning, nye samarbeidsformer og målgruppene det skal satses på.

Astrid Waller
Portrett av reiselivsdirektør Bente Bratland Holm