Vi må ha Nasjonale turiststier!

Fra kronikk til nasjonal millionsatsing på ett år. Trygve Sunde Kolderup forteller om initiativet han tok, om mottakelsen, om behovet for slike tiltak og de videre planene.

Trygve Sunde Kolderup

Trygve er til daglig leder i adventure-operatøren Hvitserk of Norway. De har etablert Stiftelsen Varde som sitt bidrag til en mer bærekraftig turisme.

Inspirert av bl.a. de Nasjonale turistvegene arbeider flere aktører om et langsiktig opplegg for Nasjonale turiststier - en ordning som skal sette utvalgte norske turmål i stand til å tåle et stort antall turister og likevel framstå attraktivt og bærekraftig. Trygve vil snakke om kriterier og prioriteringer for den videre satsningen.

Trygve Sunde Kolderup
Portrett av Trygve Sunde Kolderup