DEBATTEN

Veksten i norsk turisme gir oss mange muligheter, men også noen utfordringer. I forlengelsen av en svært vellykket sesong er det flere tema som skaper debatt rundt tilstrømmingen til våre ikoniske attraksjoner og naturperler.

DEBATTEN

Er det behov for  å tenke besøks- og naturforvaltning på nye måter? Med økt grad av tilrettelegging eller restriksjoner og begrensinger? Er tiden inne for fellesgodefinansiering (turistskatt) i Norge nå? Styrer vi veksten mot de «riktige målgruppene», må vi tenkte mindre på volum og mer på verdi? Vi har invitert fire engasjerte debattanter til denne sesjonen:

Christine Baglo, journalisten som i flere kronikker i Dagsavisen spør om vi nå har en bærekraftig vekst i Norge, og om ikke vi skal ta grep rundt turismen, før den tar grep om oss.

Trygve Sunde Kolderup, som leder Norges største adventure-operatør og nylig lanserte forslaget om nasjonale tur-stier for å styrke tilretteleggingen, etter mal fra de nasjonale turistveiene

Trygve Steen, rådgiveren som har engasjert seg sterkt i debatten om behovet for fellesgodefinansiering som verktøy for å møte utfordringene veksten gir

Audun Pettersen, Innovasjon Norge.

Christine Baglo
Trygve Sunde Kolderup
Trygve Steen
Audun Pettersen