Pionernes tiår

Vi har invitert 12 pionerer, dvs. personer og virksomheter fra hele landet som har inspirert og vist vei de siste 10 år, - med opplevelser i fokus. Vi vil feire dem, og de vil også dele sine tanker om framtiden med oss.

Pionernes tiår

Konferansen har blitt en viktig en arena for inspirasjon, faglig utvikling, nettverk og kunnskap. En arena der pionerer i bransjen har vist hvordan det går an å skape innovative og unike opplevelsesbaserte konsepter, produkter eller har bidratt med ny innsikt. De første 10 årene med satsning på opplevelser kjennetegnes nettopp av pionerenes betydning. Dette blir en uhøytidelig markering. På scenen vil det kommer personer som på ulike måte har hatt tilknytning til konferansen, eller som har inspirert og vist andre hva det er mulig å få til her i landet.

Seansen vil vise hvorfor hver og en av disse er valgt og avsluttes med en samtale om framtidens opplevelsesbaserte turisme i Norge, som et oppspill til temaet dagen etter.