Kompetanse og arbeidskraft i reiselivet

Velkommen til miniseminar og dialogmøte om Kompetanse og rekruttering.

Miniseminar

Hva er behovene, hva er mulighetene, hvordan beholder vi de unge? 

Hvordan kan opplevesebransjen bidra i rekrutteringen til reiselivsnæringen, og hvordan kan vi bransjene spille på hverandre i rekrutteringen?

Innlegg med fokus på:

 • Praktisk erfaring versus utdanning i reiselivsnæringen
 • Kvalifiserte medarbeidere i mindre Adventurebedrifter
 • Hva skal til for å rekruttere og holde på de unge?
 • 5 tips til reiselivsnæringen i rekrutteringen

 

Programvertskap:
NHO Reiseliv, Gunnar Nilssen og Dagny Øren

Innledere:

 • NHO Reiselivs fokus på kompetanse og arbeidskraft i reiselivsnæringen.
  Dagny M. Øren, NHO Reiseliv
 • Fra  enmannsbedrift til arbeidsgiver.
  Ida Rishaug, Moments Norway
 • Praktisk erfaring versus utdanning, samt opplæringskontorets rolle.
  Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten
 • 5 tips til reiselivsnæringen med fokus rekruttering.
  Marcus Vian Engen, tidligere student og fremtidig driver av Solsiden brygge på Ballstad og Gunhild Laundal, Scandic Svolvær
 • Et pilotprosjekt om utdanning i regi av Dyreparken og Universitet i Agder.
  Sofie Ringen, Dyreparken Kristiansand (på film)
   

Tid: Onsdag 2. november kl. 14.00 – 17.00

Sted: Scandic Svolvær

Pris: Kr. 175,- inkl. kaffepause

Dialog, paneldebatt og ordet fritt

Gunnar Nilssen
Asle Hella / NRK
Dagny Øren
Trond Christian Ruud
Ida Rishaug
Marius Myrmel
Erik Taraldsen
Marcus Vian Engen
Gunhild Laundal
Ida Louise Johansen
Sofie Ringen