Framtidens kultur og museumsattraksjoner

Mange steder er turister allerede en stor del av besøksgrunnlaget for museer og kulturattraksjoner, og økt interesse for kultur trekkes fram i verdiskapingsdebattene.

Workshop

Men hva slags kultur- og museumsopplevelser vil framtidens publikum ha? Hva er trendene innen attraksjonsutvikling i denne sektoren? Hva betyr dette for nye prosjekter som skal realiseres i årene som kommer? På denne fagdagen/workshopen vil diskutere dette temaet basert på presentasjoner fra inviterte innledere.

Vi har bedt Mads Arlien-Søborg, som er utdannet kulturformidler, åpne dagen og gi sitt syn på temaet i forlengelsen av foredraget han holder på konferansen dagen før om framtidens opplevelsesturisme.

Programvert: Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Agderforskning

Innledere:

 • Om framtidens kulturattraksjoner
  Mads Arlien-Søborg , We Made It
 • Norsk Luftfartsmuseum – investerer 35 mill. for å nå et internasjonalt publikum
  Hanne Jakhelln, Norsk Luftfartsmuseum
 • Et unikt digitalt formidlingskonsept for barn
  Linda Skipnes Strand, Baahdy & Birdy AS
 • En historie verdt 100 millioner. Om å skape en attraksjon av en gammel båt
  Erika Søfting, Nordlandsmuseet
 • Museum Nord – nye store satsninger gir nytenking på mange plan
  Peter Gulbrandsen, prosjektleder SKREI

  

Tid:
Torsdag 3. november kl. 09.00 – 13.00 (Lunsj kl. 13.00-14.00). Buss fra havneterminalen bak Thon Hotel Lofoten kl. 08.30.

Sted: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg.

Pris: Kr. 545,- inkl. lunsj, kaffepauser og buss til/fra Nyvågar

Dialog, paneldebatt og ordet fritt

Kirsti Mathiesen Hjemdahl
Mads Arlien-Søborg
Foto: Rune Nilsen
Hanne Jakhelln
Helge Grønmo
Linda Skipnes Strand
Erika Søfting
Peter Gulbrandsen