CRM i praksis

Reiselivsklyngen USUS på Sørlandet har i flere år arbeidet med hvordan man mer effekt kan utnytte innsikt man har om egne kunder til mersalg, gjensalg og mer fornøyde gjester.

Workshop
19.08.201616:48 Janne Auby

Emma Lind, Agderforskning har ledet Arena USUS sin store satsning på CRM. Sammen med Guttorm Flatabø, Vestlandsforskning vil hun vise verktøy for å jobbe med CRM i egen bedrift. USUS har laget en egen verktøykasse for dette, og den er nyttig kunnskap for mange!

Les mer om CRM her

Tid: Mandag 31. oktober kl. 14.00 – 17.00 ( lunsj kl. 13.00 – 14.00)

Sted: Thon Hotel Lofoten

Pris: Kr. 510,- inkl. lunsj og kaffepauser

Emma Lind
Guttorm Flatabø