CRM i praksis

Reiselivsklyngen USUS på Sørlandet har i flere år arbeidet med hvordan man mer effekt kan utnytte innsikt man har om egne kunder til mersalg, gjensalg og mer fornøyde gjester.

Workshop

Emma Lind, Agderforskning har ledet Arena USUS sin store satsning på CRM. Sammen med Guttorm Flatabø, Vestlandsforskning vil hun vise verktøy for å jobbe med CRM i egen bedrift. USUS har laget en egen verktøykasse for dette, og den er nyttig kunnskap for mange!

Les mer om CRM her

Tid: Mandag 31. oktober kl. 14.00 – 17.00 ( lunsj kl. 13.00 – 14.00)

Sted: Thon Hotel Lofoten

Pris: Kr. 510,- inkl. lunsj og kaffepauser

Emma Lind
Guttorm Flatabø