Det norske markedet; ny innsikt og nye grep!

Nord-Norge valgte å stå sammen for å møte utfordringene fra Covid-19. Hva har vi lært av det, og hva slags innsikt har vi brukt? Hva viser resultatene?

Seminar - Tirsdag 2. november

Nordnorsk Reiseliv har vært navet i en samordnet satsning der både destinasjonsselskapene, mange bedrifter, de to klyngene InnOpp og Arctic 365 samt VisitNorway har bidratt. Det har vært kompetansetiltak, det er kjøpt markedsanalyser og gjennomført kampanjer.

På dette seminaret vil Nordnorsk Reiseliv sammen med Christian Bø, Innsikts- og strategidirektør og Iselin Stensrud, Bærekraftsdirektør i MindShare dele resultater og innsikt, både fra "Truls-kampanjen" og andre aktiviteter i dette markedsarbeidet. Hva har vi lært og oppnådd, og hva kan vi ta med oss videre?

Dette blir en særlig nyttig oppsummering for alle de nordnorske aktørene som deltar på konferansen, men seminaret er åpnet for alle som ønsker å høre.

Dato: Tirsdag 2. november
Sted: Scandic Meyergården
Tid: Kl. 9.00-11.00
Pris: Kr. 350,- inkl. kaffepause

Trond Øverås - NordNorsk Reiseliv
Portrett av Trond Øverås
Iselin Stensrud - Mindshare
Portrett av Iselin Stensrud
Christian Bø - Mindshare
Portrett av Christian Bø