Opplevelser og Sjømat

Sjømat er satt på opplevelsesmenyen under årets konferanse. Det er det flere årsaker til. Her er noen tanker om mulighetene som ligger i et klyngesamarbeid mellom opplevelsesnæringa og sjømatnæringa.

Hva kan vi få til sammen hvis vi vil?

Reiseliv og sjømat er to av Norges viktige fremtidsnæringer, med stor verdiskaping og   eksportverdi for landet. Begge har et betydelig utviklingspotensial, er ressursbaserte og konsumentrettet. Begge har bærekraftutfordringer og er typiske distriktsnæringer med stor betydning for lokalsamfunnene der de er etablert. Begge ønsker å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft i årene som kommer. Med andre ord, de har mer felles enn man kanskje ser for seg, og det bør utnyttes. Et tettere og mer forpliktende samarbeid kan forhåpentligvis også bidra til å styrke dialogen og dempe mulige konflikter mellom næringene.  

Klyngesamarbeid 

Klyngene Innovative Opplevelser og NCE Akvakultur har derfor sett verdien av å finne samarbeidsområder og tiltak som kan gi gjensidig nytte. Et konkret initiativ er prosjektet Seafood Travel, der målet er å skape måltidsopplevelser basert på lokal sjømat og løfte historier om kystkultur, tradisjoner og en moderne sjømatnæring. Et grunnleggende ønske er å få mer lokal sjømat på turistenes fat. Gode måltidsopplevelser svært viktig når vi skal utvikle et reiseliv som er forankret i lokalsamfunnenes kvaliteter, tradisjoner og vår egen levemåte. Samtidig gir lokal foredling av lokale ressurser som konsumeres lokalt, både av fastboende og tilreisende, også et lavere klimaavtrykk. I tråd med ambisjonene i den nasjonale reiselivsstrategien, bør vi lære av Italia på dette området. Norge må bli et reisemål for alle sanser! I Seafood Travel-prosjektet utforsker vi blant annet mulighetene for å lage en reiseplanlegger for sjømatelskere. Hva tror dere om det? 

Dette vil dere få oppleve under konferansen 

For å vise dere hva Nordlandskysten har å by på av spennende ressurser fra havet vil sjømatopplevelser stå i fokus for flere av måltidene, ikke minst under konferansemiddagen på Ramsalt tirsdag kveld. Kjøkkenet der har tatt utfordringen vi ga dem på strak arm og med stor entusiasme. De viser med glede fram sine kunster, og lover å levere det ypperste av hva regionen har å by på.  

Mandag kveld vil dere få møte representanter for sjømatnæringen og NCE AkvakulturSalmon Center i Bodø. Her blir det «get together» med servering av sushi, og dere vil dere få høre litt mer om klynge-til-klynge samarbeidet. Det bygger på fem punkter som aktørene i begge klyngene har ønsket å prioritere. Punktene er stemt fram av deltakerne på en felles samling i Lofoten i vår.  

Felles mål for klynge til klynge samarbeidet: 
  1. Stimulere det norske kokk- og restaurantmiljøet til å sette norsk sjømat på sine menyer og skape nye mat- og måltidsopplevelser for alle relevante målgrupper.  
  2. Ta initiativ som forsterker samspillet mellom sjømatnæringen, kystkultur, formidling og opplevelser for tilreisende. 
  3. Samarbeide om å gjøre Norge til et mekka for sjømatopplevelser, både for nasjonale og internasjonale markeder. 
  4. Sammen bidra til utviklingen av attraktive og blomstrende kystsamfunn som tiltrekker seg kvalifisert arbeidskraft og kompetanse til begge næringer. 
  5. Stimulere til mer innovasjon og kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom reiseliv og sjømat, med basis i FNs bærekraftmål og behov for grønn omstilling. 
Bilde av foredragsholdere på scenen under "Norge, et Mekka for sjømatelskere?"
Bilde av Erik Taraldsen som snakker til gjester på Thon Hotel Svolvær under "Norge, et Mekka for sjømatelskere?
Bilde gjester på Svinøya Rorbuer som lytter til foredrag under "Norge, et Mekka for sjømatelskere?
Bilde av kokk or foredragsholde spå scenen under Bilde av Erik Taraldsen som snakker til gjester på Thor Hotel Svolvær under "Norge, et Mekka for sjømatelskere?

Relaterte artikler