Kan reiselivet redde verden?

Norge og Bodø har en internasjonalt kjent professor som hjelper oss å tenke annerledes og nytt om bærekraftig utvikling. Ove Jakobsen er kjent for å begeistre, for å utfordre og kanskje også for å provosere en smule. Derfor gleder vi oss stort til å lytte til hans refleksjoner og kunnskap. Det siste året har han reist Nord-Norge rundt og gjennomført utopi-verksteder for en rekke mennesker i nærmest alle aldersgrupper sammen med førsteamanuensis Vivi M. L. Storsletten. Svarene de har gitt fascinerer! I dette foredraget spør han hva slags framtid vi egentlig vil ha og prater om hvordan reiselivet kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted.

Foredrag - 2. november

Reiseliv kan ikke eksistere uten en levende natur og en livskraftig kultur. Utfordringen er å finne løsninger der reiselivet stimulerer til en utvikling der natur og kultur forsterker hverandre. En framtid der vi anstrenger oss for å bidra positivt, og ikke bare er opptatt av å redusere negative konsekvenser av vår virksomhet og levesett.

I dette foredraget diskuterer Ove Jakobsen løsninger i lys av økologisk økonomi, et spennende fagområde som hjelper oss til å se verden og mulighetene på en litt annerledes måte. 

Om Ove Jakobsen

Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han har doktorgrad (Dr. Oecon.) fra Norges Handelshøgskole. I tillegg har han 3 mastergrader; i markedsføring, bedriftsøkonomi og filosofi. Jakobsen har publisert et stort antall bøker og artikler, nasjonalt og internasjonalt. Jakobsen blir ofte invitert som foredragsholder på konferanser, seminarer, workshops og offentlige møter. 

Vi har hørt han bli omtalt som en rockestjerne av flere som følger med på hans arbeid! Rock on, Ove!  

Portrett av Ove Jakobsen