Hvordan nå den riktige gjesten?

NordNorsk Reiseliv presenterer ny innsikt og målgruppemodell basert på en undersøkelse gjennomført i 9 markeder. Hovedfokus i workshopen vil være på de kulturinteresserte gjestene. Hva kjennetegner disse, hva er viktig for dem i gjesteopplevelsen, og hvordan når vi dem med riktig budskap og i hvilke kanaler?

Markedsseminar - 1. november
Det vil bli faglige innspill, presentasjoner, diskusjon og praktisk jobbing med relevante og lærerike oppgaver. Dette er en deltakende workshop som er nyttig for alle virksomheter som leverer kulturopplevelser eller naturopplevelser med et kulturperspektiv. 
 
Workshopen gjennomføres av Agnete Stensland, innsiktsansvarlig, og Marie Nystad Helgesen, Digital storyteller, begge fra NordNorsk Reiseliv as.
 
Sted: Ramsalt 2 & 3, Quality Hotel Ramsalt
Tid: Tirsdag 1. november kl. 09.00-11.30
Pris: Kr 350,- inkl. kaffepause
Agnete Stensland
Portrett av Agnete Stensland
Marie Nystad Helgesen
Portrett av Marie Nystad Helgesen