Grønnere reiseformer – hvordan får vi det til?

Nettverket Grønn Tur, som ledes av DNT, løfter nå temaet miljøvennlige reiser opp på et nasjonalt plan. Dette seminaret er et spennende bidrag alle som er interessert i samferdsel og bærekraft bør få med seg.

Seminar - 2. november

Vi vet at ca. 75% av utslippene fra turisttrafikken er knyttet til transportene til og fra. Men hvordan får vi flere feriereiser over på grønnere reiseformer og mer bruk av de kollektivtilbudene vi allerede har?

I plenum på dag 2 av opplevelseskonferansen vil Corinne Genoud fra Switzerland Tourism snakke om betydningen av at tilbudene er sømløse og behovstilpassede. I dette seminaret vil hun utdype hvordan Sveits har jobbet fram et sømløst tilbud og hvordan de får det til å fungere i praksis. (Les mer her).

Nettverket Grønn Tur har utfordret Innovasjon Norge, ved utviklingsleder Knut Perander, på hvordan de følger opp den nasjonale reiselivsstrategien.

Fylkesråd for Samferdsel og kommunikasjon i Nordland Fylkeskommune, Monika Sande, vil presentere fylkets grønne satsninger på samferdsel og knytte det opp mot reiseliv og samordning av tilbud.

Vy-gruppen har grønnere transportvalg høyt på sin agenda. Leder for reiseliv, Anniken Halle, kommer for å dele utfordringer med og muligheter for kollektivbaserte rundreiser i Norge. Hennes kollega senioranalytiker Anniken Enger vil snakke om driverne for å velge tog og buss som transportmiddel.

Eivind Farstad fra TØI og Trygve Sunde Kolderup fra DNT vil presentere de konkret erfaringene med Grønt Kort, det vil si et grønt «dult» (nudge) der man belønnes direkte med en verdikupong hvis man reiser kollektivt til opplevelser i Fjell Norge. TØI har studert effektene av dette og viser oss tallene.

Vi har intervjuet Olov Grøtting som leder Kollektivtrafikkforeningen nasjonalt om hvordan de ser på et tettere samspill med reiselivet.

Karin Marie Antonsen fra Nordlandsforskning vil presentere resultater fra en studie de har gjort av potensialet i å samordne lokale transportbehov med turistenes behov og ønsker i Nordland.

Vi har også undersøkt hvor lett det egentlig er å bestille og reise med tog fra Tyskland til Norge... Vi har testet ut dette i praksis og laget en film om erfaringene vi gjorde oss. Resultatet får du se i Bodø på seminaret den 2. november.

Seminaret vil ledes av Bård Jervan, Nye Tider. Han har som mål at dette blir den røde tråden vi diskuterer rundt; hvordan kommer vi videre med dette viktige temaet i Norge,  i en tid der mange av våre konkurrentland satser svært offensivt på jernbane og grønne reiseformer, ikke minst på togbaserte feriereiser? Blir vi stående igjen på perrongen når toget går?

 

Sted: Hundholmen, Quality Hotel Ramsalt
Tid: Onsdag 2. november kl. 14.00-17.00
Pris: Kr 500,- inkl. kaffepause.

Corinne Genoud, Switzerland Tourism
Portrett av Corinne Genaud fra Tourism Switzerland.
Knut Perander, Innovasjon Norge
Portrett av Knut Perander, Innovasjon Norge.
Monika Sande, Nordland Fylkeskommune
Portrett av Monika Sande fra Nordland Fylkeskommune.
Anniken Halle, Vy-gruppen
Portrett av
Terje Nygård
Anniken Enger, Vy-gruppen
Portrett av Anniken Enger
Eivind Farstad, TØI
Portrett av Eivind Farstad fra TØI.
Trygve Sunde Kolderup, DNT
Portrett av Trygve Sunde Kolderup fra DNT.
Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen
Portrett av Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen
Karin Marie Antonsen, Nordlandsforskning
Portrett av Karin Marie Antonsen fra Nordlandsforskning.

Relaterte artikler