Destinasjon 3.0

Workshopen arrangeres av Destinasjonsforum Nord, ved prosjektet «Destinasjon 3.0». I dette pågående prosjektet jobbes det med å utvikle fremtidens destinasjonsorganisering. Workshopen er åpen for spesielt inviterte fra virkemiddelapparatet og destinasjonsapparatet.

Workshop - 31. oktober - inviterte deltakere

Her inviteres det til en aktiv workshop for å få innspill på nye destinasjonsmodeller og piloter.

Workshopen setter også følgende spørsmål under debatt:

Hvordan kan fellesapparatene for reiselivet og virkemiddelapparatet jobbe best mulig for å styrke verdiskapingen og lokalsamfunnsutviklingen? Og hvordan kan de bidra til å styrke reiselivsutviklingen i nord ytterligere, med bakgrunn i grønn konkurransekraft? 

Sted: Ramsalt 1, Quality Hotel Ramsalt
Tid: Mandag 31. oktober kl. 14.00-17.30 

 

Arrangør:
Workshopen arrangeres av Destinasjonsformum Nord og fasiliteres av Line R. Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten, samt Børre Berglund og Ståle Brandshaug fra 2469 Reiselivsutvikling. 

Invitasjon med påmeldingsinformasjon sendes på mail til de inviterte. 

Line R. Samuelsen
Portrett av Line R. Samuelsen.
Børre Berglund
Portrett av Børre Berglund
Ståle Brandshaug
Portrett av Ståle Brandshaug