Hvor bor håpet?

Kan kulturattraksjoner formidle budskap som verden virkelig trenger? Kan de tiltrekke seg nye besøkende? Og er det mulig å bygge en splitter ny kulturattraksjon av gamle containere? Svaret er trippel ja og attraksjonen heter Gaia. Ane Høyem fra GaiaVesterålen / Museum Nord kommer for å fortelle historien.

Foredrag - 2. november

Klimakrisen er kanskje den største krisen menneskeheten har stått overfor noen gang. Hvordan vi velger å forholde oss til klima- og miljøproblemene vil definere hvordan det vil bli å bo og leve i framtida. Samtidig; aldri før har så mange mennesker i gruppen 19-29 år stått utenfor arbeid og utdanning - som i dag. Bare i Nordland er hele 7.000 unge mennesker i utenforskap. 

Så hva gjør vi når problemene er så store, og tida så knapp? Hvordan tar vi vare på håpet – og bor dette håpet egentlig i nord? 

GaiaVesterålen ønsker å koble utenforskap med behovet for digital kompetanse i distriktene. Samtidig vil GaiaVesterålen levere en unik museumsopplevelse der målet er å engasjere og øke miljøbevisstheten blant besøkende. Dette vil skje gjennom å bygge et containermuseum av utrangerte containere fra fiskerinæringa i Sortland havn. Inni museet vil det bli tatt i bruk høyteknologiske løsninger som formidler historien om fortid, nåtid og fremtid på nye måter. Basert på den samme teknologien vil GaiaVesterålen utvikle omreisende mini-museer som kan sendes rundt i verden på miljøeffektive lastekskip.

«Utgangspunktet er forholdet vi har til naturen og hverandre. Vi har alltid levd av og med naturen, og det må vi sørge for at vi kan gjøre i framtida også. Fordi verden er i forandring,» sier Ane Høyem, leder i GaiaVesterålen og GaiaTalent. Høyem er historiker og journalist, med bakgrunn fra NRK og Flyktninghjelpen. I dag arbeider hun i Museum Nord med Gaia-satsingen, og som leder for Sortland Museum og fagansvarlig utstilling i Museum Nord. 

 

GAIA VESTERÅLEN er en prisbelønt forsknings- og innovasjonssatsing som har som mål å skape mer bærekraftige og miljøvennlige lokalsamfunn samt fokus på barn og unge.  Sentralt i GaiaVesterålen står forskningssamarbeid, fokus på miljø og bærekraft, teknologiutvikling, samt arbeid med ungt utenforskap gjennom prosjektet GaiaTalent. GaiaVesterålen er del av Museum Nord.

Ane Høyem
Portrett av Ane Høyem.
Bilde av inngangsparti med gjester på Gaia Vesterålen.