GODT HMS-ARBEID LØNNER SEG!

På dette seminaret vil du lære mer om regelverket og forskning på området, Arbeidstilsynets erfaringer fra tilsyn, få veiledning fra erfarne inspektører fra Arbeidstilsynet og kunne diskutere felles problemstillinger med andre.

Temadag

I følge SINTEFs rapport «Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader» koster arbeidsrelatert sykdom og skade samfunnet 30 milliarder kroner i året. Av disse utgjør tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av arbeidsrelatert sykdom 15,6 milliarder kroner, mens arbeidsrelaterte ulykker koster 3,2 milliarder. SINTEF anslår at 20 prosent av sykefraværet er arbeidsrelatert og at dette koster 8,3 milliarder kroner årlig. Dette innebærer store kostnader også for virksomheter selv.

Ta gjerne med egne problemstillinger for en uforpliktende veiledningssamtale med en av Arbeidstilsynets inspektører i forbindelse med seminaret eller på Arbeidstilsynets stand under konferansen.

Deltakende og ansvarlige fra Arbeidstilsynet:

  • Truls Johannessen
  • Caroline Schønning-Andreassen
  • Yvonne Kirkerød

 
Tidspunkt: 
Tirsdag 31.10
kl. 9-11: Innlegg og plenumsdiskusjon
Kl. 11-12: Individuell veiledning av de deltakerne som ønsker det
Sted:  Thon Hotel Lofoten, Trollfjord
Pris: Gratis inkl. kaffepause

Arbeidstilsynet har også stand i fellesområdet tirsdag 31.10 og onsdag 1.11.

Caroline Schønning-Andreassen
Caroline Schønning-Andreassen